Calendario de vacinación

Calendario de vacinación

É moi importante non esquecerse das vacinas

As vacinas son medicamentos que estimulan a produción de defensas fronte ás enfermidades infecciosas máis graves e frecuentes provocadas por virus ou bacterias, contribuíndo a impedir un posible contaxio, e axudan a controlar ou mesmo eliminar as epidemias por estas enfermidades. Cada vez que corresponda, o/a pediatra rexistrará na cartilla de saúde infantil os tipos e doses das vacinas administradas en cada ocasión.

Na última actualización do calendario, que entra en vigor a partir do 1 de xaneiro do 2017, redúcese o número de doses dalgunha das vacinas o que comporta unha diminución no número de picadas.

Os cambios máis relevantes son:

- A eliminación da dose de vacina fronte á hepatite B no momento do nacemento, que ata agora se administraba nos hospitais ou clínicas ao nacer.

- Eliminación da dose de vacina hexavalente que se administraba aos 6 meses, adiantando a dose de reforzo dos 18 meses aos 11 meses de idade, é dicir, administrarase unha dose de vacina fronte á difteria, tétano, tose ferina, poliomielite, Haemophilus influenzae tipo b e hepatite B (vacina hexavalente) aos 2, aos 4 e aos 11 meses de idade.

- Outra modificación importante é que ao cumprir os seis anos de idade (nenos nacidos a partir de xullo do ano 2016) se lles administrará unha dose de vacina difteria-tétano-tose ferina acelular de alta carga (DTPa) e unha dose de polio inactivada (VPI), aínda que esta incorporación non se producirá ata o 1 de xullo de 2022.

Neste momento, continúa a adaptación temporal do calendario que se tivo que facer en maio de 2015, debido ás dificultades de subministración de vacinas por parte dos laboratorios (fundamentalmente vacinas pentavalentes e dTpa), problema que está a ter unha afectación mundial. Por isto segue o aprazamento da dose de recordo con dTpa dos 6 anos, aunque se espera normalizar a situación neste 2017. Dado que o obxectivo desta dose é manter a protección a longo prazo, non se considera que exista un incremento de risco por este atraso; ademais, dende o 21 de decembro de 2015 estáselles administrando a vacina dTpa (difteria, tétanos, tose ferina) ás mulleres embarazadas, co fin de evitar casos de tose ferina en nenos que acaban de nacer, considerados un grupo de maior risco.

calendario-vacinas-2017.jpg

 

Na actualidade, en Galicia adminístranselles a todos os nenos e nenas, gratuitamente, as vacinas contra difteria, tétano, tose ferina, poliomielite, Haemophilus influenzae tipo b e hepatite B, enfermidade pneumocócica, enfermidade meningocócica causada polo meningococo C, o sarampelo, a rubéola, as papeiras, a varicela [en dúas poboacións: a) en nenos/as nados antes do 1 de xaneiro de 2015 que non teñan pasado a enfermidade ou non estivesen vacinados cando cumpran 12 anos de idade; b) en nenos nados a partir do 1 de xaneiro de 2015 segundo vaian cumprindo 15 meses], e a vacina fronte ao virus do papiloma humano (VPH) en rapazas, co fin de protexelos fronte a estas graves enfermidades, segundo o calendario de vacinacións actualmente recomendado.

O/a pediatra poderá variar as doses e o momento de poñelas, segundo situacións particulares.

Cómpre evitar a crenza de estendidas e falsas «contraindicacións» das vacinas, como as seguintes:

• Reaccións a doses anteriores dalgunha vacina, con dor, arroibamento e inflamación no lugar da inxección ou febre pasaxeira inferior aos 40 graos e medio.

• Enfermidade aguda benigna (catarro ou diarrea) sen febre ou con febre moderada.

• Estar con tratamento antibiótico nese momento, ou convalecente dunha leve enfermidade.

• Por ter un nacemento prematuro, alimentarse con lactación materna ou convivir con muller embarazada.

• Por ter unha historia, familiar ou propia, de alerxias ou reaccións desfavorables ás vacinas ou a outros medicamentos. Indicalo sempre e consultar co/a pediatra as posibles alternativas.

• Por ter historia familiar de síndrome de morte súbita do lactante ou convulsións coincidentes coa vacinación fronte á DTP.

• Ter diabetes, intolerancia dixestiva á lactosa, outras enfermidades crónicas do corazón ou dos bronquios, síndrome de Down, etc.

• Que vaia moita calor, ou non ter preparados os nenos, en xaxún, para recibir a vacina.

Ante calquera dúbida, pregúntelle ao seu pediatra. As vacinas son testadas de forma rigorosa e segura; teñen efectos secundarios previsibles e, na inmensa maioría dos casos, leves e autolimitados. Son un instrumento sumamente eficaz para loitar fronte a enfermidades infecto-contaxiosas, estimando que salvan cada ano 3 millóns de vidas en todo o mundo, ao que hai que engadir a prevención das complicacións e secuelas que poden causar as enfermidades que preveñen.

A nosa prioridade, a túa garantía
Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde